Gestió del canvi,

Un canvi tecnològic requereix d’un acompanyament proper


 
A Videoatención capacitem i donem suport en l’ús d’eines pròpies o de tercers, amb consultes àgils a través dels canals tradicionals, com l’email i  telèfon, però també a través d’eines com Slack, RocketChat o WhatsApp, fomentant l’immediatesa de les atencions.