Formació, 

Capacitació en eines col·laboratives, treball en equip i teletreball.  

Millorem l’aprofitament de les eines corporatives i les metodologies.

 
  • Nextcloud Hub, Office 365, Google Suite
  • Videoconferències amb Jitsi, Teams, Google Meet i Zoom.
  • Xats corporatius: RocketChat, Slack
  • Organització del treball en remot i gestió de projectes

Us ajudem a capacitar el vostre personal, amb formació presencial, online i qüestionaris interactius, que podran utilitzar també noves incorporacions per la seva adaptació a les eines i metodologíes de treball de l’organització.