Modernització de procesos

d’atenció

Nous temps, noves formes

 

La revolució digital implica un canvi de paradigma en com ens relacionem amb els serveis. Analitzem les problemàtiques i els indicadors dels serveis per trobar nous escenaris de treball.

Fruit d’aquesta col·laboració amb administracions va néixer la tramitació per videotrucada, de la qual en som pioners, o els sistemes automàtics per assistència a per tramitació de beques menjador.

Analitzem l’escenari previ i mesurem la resposta

 
El coneixement del negoci dels nostres clients, la recolecció d’indicadors i l’anàlisi de dades ens permeten definir solucions d’impacte amb ràpida implantació i aplicar metodologies de millora contínua per tal d’anar-les refinant.

 

Potenciem la feina de les persones en allò en el que aporten més valor, i ajudem a alliberar-los de les tasques més rutinàries i improductives.