Xat Bot, 

Donem una resposta veraç i immediata als ciutadans i descarreguem als informadors de consultes recurrents.

Intepretació del llenguatge natural:

Utilitzem Intel·ligència Artificial per tal d’interpretar text conversacional en més de 35 idiomes.

Respostes adaptades al canal:

Dividim els missatges llargs en blocs, donant sempre una resposta curta amb la possiblitat d’ampliar informació i d’enllaçar automàticament amb un assistent virtual interactius si la gestió té múltiples ramificacions.

Complint expectatives:

Sempre s’obté la resposta que es busca, sigui el xat bot, l’assistent interactiu o enllaçant des de la mateixa conversa amb un agent. Descarrega del 75% de les consultes a les persones.

Racionalització:

Ens centrem en el que consulta la gent més freqüentment, per una menor despesa i major precisió.

Reentrenament constant:

Anàlisis i millora constant dels fets vitals que expressen els usuaris per tal de millorar la qualitat de l’entrenament i la resposta.

Màxima agilitat i eficiència

Modifiquem textos  o creem noves respostes i assistents amb agilitat i immediatesa, sumant al que ja tenim i sense interrupció del servei.

Sabem que les comunicacions tradicionals no són eficients

 
  • El telèfon té alta ràtio de resposta, però el cost en personal és alt.
  • El mail té poca ràtio de resposta.
  • Els sms tenen poca ràtio de resposta i alt cost.

Les plataformes de comunicació omnicanal ressolen aquesta problemàtica permetent la comunicació a través de diferents plataformes.

Utilitzem els mateixos canals de comunicació que les persones

 
L’administració ha d’adaptar-se als canals de comunicació emprats per la població, no a l’inrevés.
La comunicació del ciutadà amb el Xat Bot pot ser a traves d’aquests canals: