VTramit,

Plataforma de tramitació per videotrucada amb tot el necessari per realitzar el tràmit online

Senzill

  1. 1. El ciutadà puja la documentació.
  2. 2. Es realitza la videotrucada: identificació i gestió del tramit.
  3. 3. El ciutadà descàrrega els documents.

Accessible:

Més del 99% de la població ho pot utilitzar amb els seus dispositius. Compatible amb llenguatge de signes i interfície en 52 idiomes.

Universal:

Emprat amb més de 3 milions de ciutadans de 20 municipis, des d’atenció ciutadana a serveis socials, policia municipal, hisenda i tributs, oficina empresa i serveis d’acollida…

Segur i conforme a la legislació

Emprem eines validades per El Centro Criptogràfico Nacional CCN-*CERT i adaptat al marc legislatiu espanyol.

Implementem i acompanyem

Analitzem de manera conjunta les necessitats i realitzem les adaptacions que necessàries per a garantir l’èxit en la implantació.

Versàtil

Les funcionalitats de videoconferència, compartició d’arxius i signatura electrònica són extensibles a altres necessitats de l’organització.

Més informació a https://vtramit.com